ကမာၻၿမိဳ႕ေတာ္ တိုက်ိဳ

Oway ခရီးသြား ပရိတ္သတ္ ေတြဘယ္ႏိုင္ငံကိုခရီးထြက္ရမလဲဆိုၿပီးစဥ္းစားေနပါသလား ? ဂ်ပန္ဆိုရင္ဘယ္လိုေနမလဲ ။ ဂ်ပန္ရိုးရာဓေလ့ အစားအစာေတြက ျမန္မာျပည္နဲ႕လည္းစိမ္းမေနဘူး ဆိုေတာ့ စဥ္းစားသင့္ပါတယ္ ။ အကယလို႕ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ိဳၿမိဳ႕ ကိုေရြးခ်ယ္လိုက္တယ္ဆိုပါစို႕ ။ ကမာၻေပၚမွာမသိသူမရွိေအာင္ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားတဲ့ ဂ်ပန္ျပည္ရဲ႕ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္တဲ့ တိုက်ိဳ ၿမိဳ႕ကိုေရာက္တဲ့ အခါ ဘယ္ေနရာေတြကလည္ပတ္လို႕သင့္ေတာ္မယ္ဆိုတာကိုဒီလမွာ ေ၀မွ်ေပးခ်င္ပါတယ္။ အရင္ဆံုး တိုက်ိဳၿမိဳ႕ရဲ႕ သမိုင္းကိုအနည္းအက်ဥ္းေဖာ္ျပခ်င္ပါတယ္။ ၁၈၆၈ ခုႏွစ္မွာေတာ့ တိုက်ိဳ ကိုအဲဒိုၿမိဳ႕လို႕ လူသိမ်ားၾကပါတယ္။ ၁၆ ရာစုအထိေတာ့ အဲဒိုဟာ ၿမိဳ႕ငယ္ေလးတစ္ခုပါပဲ ။ ဆယ္စုနွစ္တစ္စု ၾကာတဲ့အခါမွာေတာ့ အဲဒို ၿမိဳ႕ဟာကမာၻ႔အေက်ာ္ၾကားဆံုးၿမိဳ႕ေတြထဲကတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းအုပ္ခ်ဳပ္သူေတြနဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြကက်ိဳတိုကေနအဲဒိုကိုေျပာင္းေရႊ႕လာတဲ့ အခါမွာအေရွ႕အာရွရဲ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ တိုက်ိဳၿမိဳ႕ဆိုၿပီးအမည္ေခၚတြင္ေစခဲ့ပါေတာ့တယ္။ ၁၉၂၃ ခုနွစ္မွာဂရိတ္ကန္တိုေျမငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ တိုက်ိဳၿမိဳ႕ရဲ႕ အႀကီးမားဆံုးေသာအပိုင္းမ်ားကိုဖ်က္စီးျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္ ။ ယေန႕ တိုက်ိဳၿမိဳ႕ဟာ…