ကမာၻ ့အေကာင္းဆံုး နိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ၂၅ ခု

passportsနိုင္ငံၿခားေတြ သြားလည္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ နိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ ဗီဇာလုိအပ္ပါတယ္။
ဗီဇာမလိုတဲ့ နုိင္ငံအေရအတြက္မ်ားေလေလ နုိင္ငံကူးလက္မွတ္တစ္ခုရဲ့ အင္အားတန္ဖိုးကလည္းႀကီးေလေလပါပဲ။
ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတာကေတာ့ ဗီဇာေလ်ွာက္စရာမလိုပဲ ႏိုင္ငံရပ္ျခားကို လြယ္လင့္တကူ သြားေရာက္ႏိုင္တဲ့ ကမၻာ့ႏိုင္ငံႀကီးေတြနဲ ့ ၄င္းတို ့သြားႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံအေရအတြက္ကို ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

၁။ ဂ်ာမနီ (၁၇၆ နုိင္ငံ)
၂။ ဆြီဒင္ (၁၇၅ နိင္ငံ)
၃။ ဒိန္းမတ္၊ ဖင္လန္၊ အီတလီ၊ စပိန္ နဲ ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ (၁၇၄ နိင္ငံ)
၄။ ၾသစႀတီယား၊ ဘယ္ဂ်ီယံ၊ ျပင္သစ္၊ လူဇင္ဘတ္၊ နယ္သာလန္၊ ေနာ္ေ၀း၊ စကၤာပူ နဲ ့ ယူေက (၁၇၃ နုိင္ငံ)
၅။ အိုင္ယာလန္၊ ဂ်ပန္ နဲ ့ နယးဇီလန္ (၁၇၂ နိုင္ငံ)
၆။ ကေနဒါ၊ ဂရိ၊ ေပၚတူဂီ နဲ ့ ဆြစ္ဇာလန္ (၁၇၁ နုိင္ငံ)
၇။ ၾသစေတးလ် နဲ ့ ကိုရီးယား (၁၇၀ နုိင္ငံ)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s