ေက်ာက္ျခေသၤ့ ႀကီး ေပၚက ကမာၻ အံ့ဖြယ္ နန္းေတာ္ရာႀကီး ဆီဂီရီယာ (Sigiriya: The Lion Rock of Sri Lanka)

သီရိလကၤာ ႏိုင္ငံရဲ႕ အလယ္တည့္တည့္ ေတာနက္အတြင္းတစ္ေနရာမွာ အျမဲစိမ္းသစ္ေတာ့ႀကီး ၀န္းရံေနသည္ ႀကီမား ခန္ညား ၿပီး ထိုးထြက္ေနေသာ ေက်ာက္ေတာင္ႀကီးတစ္ခုကို ေတြ႕ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အျမင္ေပ ၆၆၀ေလာက္ ျမင့္ၿပီး ေက်ာက္ေတာင္ႀကီးရဲ႕ အေပၚမွာ လွပတဲ့ ေရွးေဟာင္းနံရံေဆးေရးပန္ခ်ီ ေတြ၊ လက္ေရးမႈေတြ ႏွင့္ အထူးျပင္ဆင္ထားတဲ့ ပန္ျခံတစ္ခုလည္းရိွပါတယ္။ Sigiriya  (ဆီဂီရီယာ) လို႕ ေခၚတဲ့ ယင္းေက်ာက္ေတာင္ႀကီး ဟာ ကမာၻက Lion Rock ေက်ာက္ျခေသၤ့ ႀကီး လို႕ သိၾကၿပီး သီရီလကာၤ ႏိုင္ငံရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ သမိုင္းကို ျပဆိုေဖာ္ထုတ္ရာ အဓီကေနရာ ႀကီးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာက္ျခေသၤ့ ႀကီး Sigiriya  (ဆီဂီရီယာ) ကို လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀၀ေက်ာ္က လူၾကမ္း ဘုရင္ႀကီး တစ္ပါးက…