ကမာၻ ့ေစ်းအၾကီးဆံုးအေဆာက္အဦး (၁၀) ခု

ကမာၻေပၚမွာ နာမည္ၾကီး အထင္ကရ အေဆာက္အဦးေတြ အမ်ားအၿပားရိွပါတယ္။ အတြင္းေရာ အၿပင္ပါ ခမ္းခမ္းနားနား ၿဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္မြန္းမံထားတဲ့အေဆာက္အဦးေတြေပါ့။ ေစ်းအၾကီးဆံုးစာရင္းမွာေတာ့ အထပ္ၿမင့္အေဆာက္အဦးေတြသာမဟုတ္ပဲ  အဆင့္ၿမင့္ ဟုိတယ္ေတြ၊ လူေနတိုက္ခန္းအေဆာက္အဦးေတြ အစရိွသၿဖင့္ေပါ့။ ကဲ….. ဘယ္အေဆာက္အဦးေတြက ကမာၻ ့ေစ်းအၾကီးဆံုး အေဆာက္အဦး  ၁၀ ခုဆိုတာ ဆက္ဖတ္ၾကည့္လိုက္ရေအာင္။ ၁၀။ မင္းသမီးေမ်ွာ္စင္ တည္ေနရာ – ဒူဘိုင္း၊ ယူေအအီး ကုန္က်စရိတ္ – US$2.17 Billion UAE နိုင္ငံ၊ ဒူဘိုင္းၿမိဳ့မွာရိွတဲ့ မင္းသမီးေမ်ွာ္စင္ ဟာ ကမာၻေပၚမွာ အၿမင့္ဆံုးလူေနတိုက္ခန္းအေဆာက္အဦးၿဖစ္ပါတယ္။ ၄၁၄ မီတာရိွၿပီး Burj Khalifa ရဲ့ ေဘးနားမွာရိွတဲ့ မင္းသမီးေမ်ွာ္စင္ ဟာ ဒူဘိုင္း ရဲ့ ဒုတိယအၿမင့္ဆံုးအေဆာက္အဦးၿဖစ္ပါတယ္။ စုစုေပါင္း တည္ေဆာက္မွဳ ကုန္က်စရိတ္ကေတာ့…