ရုိရာ အဆင္အလာ ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ ကမ္းေျခ Hua Hin

ထိုင္းႏိုင္ငံ ကို အလည္အပတ္ သြား တဲ့သူ အမ်ားစု အမ်ားစုက ေတာ့ ဗန္ေကာက္ကိုေရာက္လို႕ ကမ္းေျခ တစ္ခုခု ကို ခရီးဆက္ခ်င္ၿပီဆိုရင္  အနီးအနားက ပတၱရားကမ္းေျခသို႕ သြားေရာက္လည္းပတ္တတ္ၾကပါတယ္။ ခပ္ရႈပ္ရႈပ္ကမ္ေျခတစ္ခ လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဗန္ေကာက္က ေနတစ္ဆင့္ အေခါက္အခါခါေရာက္ေနတဲ့၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ အပိုင္း ၾကည့္ရင္လည္း ပ်က္ဆီးစျပဳေနၿပီျဖစ္တဲ့ ပတၱရာကမ္းေျခ ကို ေရွာင္းရွာလုိသူမ်ားအတြက္ ပိုမိုသာယာ၊ ပိုမိုလွပ၊ ပိုမို ေအခ်မ္းတဲ့ ဗန္ေကာက္ျမိဳ႕ရဲ႕ အနီအနားက နာမည္ေက်ာ္ေရွးေဟာင္းကမ္းေျခတစ္ခုကိုလမ္းညႊန္ေပးလုိပါတယ္။ ယခု တစ္ပတ္အတြက္ OWAY မွ ျမန္မာခရီသြားဧည့္သည္မ်ား အေရာက္အေပါက္ နည္းေနေသးတဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံ က နာမည္ေက်ာ္ Hua Hin ကမ္းေျခ အေၾကာင္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။ Hua Hin ကမ္းေျခဟာ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွ…