သဘာ၀မိခင္ႀကီး ရဲ႕ အဖိုးထိုက္ ရတနာ Halong ကမ္းရိုးတန္ေဒသ (Halong Bay, the Gifts of the Mother Nature)

(Halong Bay, the Gifts of the Mother Nature) ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံ Halong ကမ္းရိုးတန္ေဒသ ကို သင္ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့  ဆန္းျပားျခားနားတဲ့သဘာ၀ အလွအပေတြ၊ ႏွစ္ေပါင္း ေထာင္ေက်ာ္သက္တန္ ရိွ ထံုးေက်ာက္ ေတာင္တန္ေတြ၊ အေရအတြက္ ေျမာက္ျမားစြားေသာ၊ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးရိွ ကြ်န္းေတြ၊ ယင္းကြ်န္းေတြေပၚက ႀကီးမာတဲ့ Thien Cung ႏွင့္ Surprise ဂူကဲ့သို႕ ေသာ ဂူႀကီးေတြ၊ မီတာ အနည္း ငယ္သာ ရွိတဲ့ ဂူငယ္ေလးေတြ႕ ကို ေလ့လာ ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္စအပ်ိဳခဲ့တဲ့ သဘာ၀ ခရီးစဥ္းႀကီးမွာ  အံအားသင့္ဖြယ္မ်ားကို ကိုယ့္စိတ္ႀကိဳက္ တူေဖာ္ ရွာေဖြႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္တဲ့၊ လွပတဲ့ ကြ်န္းစုေတြ ေတာင္တန္းေတြႏွင့္ သဘာ၀လိႈင္ဂူေတြ ျပည့္…

ဗီယက္နမ္တို႕ရဲ႕ ရိုးရာအလွ တိုင္ရင္းသားမ်ားႏွင့္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားတဲ့ စာပါ ေတာင္ၾကား

စာပါ ေဒသဟာ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ တရုတ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္မွာတည္ရိွပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟႏိြဳင္းမွ လာေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္သည့္ နာမည္ေက်ာ္ ဟာေလာင္း ကမ္းရိုးတန္ ႏွင့္ တစ္တန္း တည္ရိွၿပီး ကမ္းရိုးတန္ေဒသမွ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟႏိြဳင္းသို႕ အျပန္ တစ္ဆက္တည္းသြားေရာက္လည္ပတ္ႏုိင္ေသာ ခရီးသြားေဒသ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံရဲ႕ ထံုစံအတိုင္းမိုးတြင္း စိုစြတ္ ရာသီဥတုကို ေရွာင္ရွာၿပီး မတ္လ မွ ေမလ အတြင္း ႏွင့္ စက္တင္ဘာမွ ဒီဇင္ဘာလလယ္အတြင္း သြားေရာက္လည္းပတ္သင့္ပါတယ္။   တကယ္တမ္းလည္း စာပါေဒသကို လာေရာက္လည္ပတ္ၾကသူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဟႏိြဳင္း ႏွင့္ Mai Chau လည္ပတ္ၾကရင္းက တုန္ကင္း ေတာင္းတန္း ရိွ ရာစုႏွစ္မ်ားစြားေနထိုင္လာခဲ့တဲ့ ေဒသခံ တိုင္းရင္သားေတြ၏ ဓေလ့ရိုးရာ၊ လွပတဲ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ေလ့လာလိုျခင္းေၾကာင့္ပဲ…

ဟႏြိဳင္း – ထရန္အန္း – ဟာေလာင္း (4 ရက္ / 3 ည ခရီး စဥ္)

ပထမေန (10 June 2016) – Arrive Hanoi – Ninh Binh                                                   (-/-)   ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွ Vietnam Airline ေလယာဥ္ၿဖင့္ ညပိုင္း တြင္ထြက္ခြာၿပီးဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ႏြိဳင္ဘင္ ေလဆိပ္သို႔ ေရာက္ရွိပါမည္။ ေရာက္ရွိသည္ႏွင္႔ နင္းဘင္ ၿမိဳ႕သို႕ ႏွစ္နာရီခြဲ ၾကာ ေမာင္း၍ ဟုိတယ္သို႔ Check-in ဝင္ကာ အိပ္စက္အနားယူပါမည္။   ဒုတိယေန႕(11 June 2016) –Ninh Binh – Trang An – Hoa Lu – Halong             (နံနက္စာ / ေန႕လည္စာ / ညစာ)   ဟိုတယ္တြင္နံနက္စာသံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ ထရန္အန္း…