ဘလိ၊ ဆလိုေဗးနီးယား ရဲ႕ အထူးျခားဆံုးေသာ ေတာင္တန္းေဒသ

ဆလိုေဗးနီယား ႏုိင္ငံဟာ ဥေရာပရဲ႕ ေတာင္တန္းမ်ား၊ ေျမထဲပင္လယ္၊ လြင္ျပင္ႀကီးမ်ား၊ ေတာင္ထိပ္မ်ား တည္းရိွတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဖက္မွာ ပင္လယ္ကို ၾကည့္ေနတုန္း ေနာက္တစ္ဖက္မွာ ေတာင္ထိပ္ျမင့္မ်ား၊ အျခား တစ္ဖက္မွာ သစ္ေတာအုပ္ ႀကီးမ်ား ျမင္ရတဲ့ ထူးျခားတဲ့ ေဒသျဖစ္ပါတယ္။ ယခု အပတ္မွာေတာ့ အိုးေ၀မွ ကမာၻတစ္၀ွမ္းလံုးရိွ စြန္႔စားခရီးသြားမ်ားရဲ႕ အရူအမူး ႏွစ္သက္စြဲလမ္းရာေဒသတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဆလိုေဗးနီယား ရဲ႕ ဘလိေဒသအေၾကာင္းကို ဗဟုသုတရဖြယ္ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။ ထူျခား လွပေသာ ဘလိ ႏွင့္ ၄င္းပတ္၀န္က်င္ ရႈ႕ခင္းမ်ားဟာ သာယာလွတဲ့ ရာသီဥတု၊ အပူေအးမွ်တဲ့ ကန္ေရ တို႕ေၾကာင့္ အလွဆံုးေသာ ေတာင္တန္းေဒသ တစ္ခုအျဖစ္ကမာၻက အသိအမွတ္ျပဳထားပါတယ္။ ပတ္ပတ္လည္က ေတာင္တန္းရိပ္ေတြက ကန္ေရျပင္မွာထင္ဟပ္လ်က္ရိွတဲ့ အျပင္၊ ေတာက္ ပတဲ့…