သင့္ႏွလံုးသားထဲက ဘာလီ

လွပေသာ၊ ခ်စ္စရာေကာင္ေသာ ဘာလီကၽြန္းကိုသြားမယ္၊ လည္မယ္လို႕ စဥ္စားၿပီးၿပီးဆိုရင္ေတာ့၊ ဘာလီကၽြန္းက အျခားေသာ ခရီစဥ္မ်ားလို ေလာေလာသြားေရာက္လည္ပတ္ရမယ္ေနရာမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူးတဲ့၊ ေအးေအးေဆးေဆး ေလ့လာလည္ပတ္ရမယ္ခရီးစဥ္မ်ိဳးပါ၊ ဘာလီကၽြန္းတခြြင္ ခရီးႏွင္ ဆိုတဲ့ ခု ခရီးစဥ္ေလးဟာ ကၽြန္းတခုလံုးမွာရိွတဲ့ ဘ၀အဖံုဖံုနဲ႕ လူေတြရဲ႕ အေၾကာင္း၊ ဘာလီကၽြန္းက ေပးစြမ္းႏိုင္တဲ့ စိတ္၀င္စား စရာေတြ၊ ရင္ခုန္တုန္လႈပ္ဖြယ္ အံအားသင္ဖြယ္ေတြ၊ ဘာလီကၽြန္းရဲ႕ အစဥ္အလာ၊ ရိုးရာ၊ အႏုပညာေတြကို ေလ့လာလိုက္စား၊ မွတ္သား ႏိုင္ေစဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီခရီစဥ္ေလးဟာ ၇ရက္ ၆ည ၾကာျမင့္မွာျဖစ္ျပီ ဘာလီကၽြန္းတခြင္ေပ်ာ္စရာ၊ စိတ္ခ်မ္းေျမ႕စရာေတြနဲ႕ အတူ အပန္းေျဖအနားယူႏုိင္ဖို႕ အထူးအစီအစဥ္မ်ားလည္းပါ၀င္ပါတယ္၊   ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာ မေလးရွာ အဲလိုင္းျဖင့္စတင္ ထြက္ခြာမည္ျဖစ္ၿပီး ဘာလီကၽြန္၏ Ngurah Rai အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္သို႕ ဆိုက္ေရာက္မွာျဖစ္ပါတယ္၊ ေလဆိပ္ကို…