ဂႏၱဝင္ေတးသြားသမိုင္းေတြ ေမြးဖြားတည္ရွိရာ ၊ မိုးဇက္ရဲ႕ေမြးရပ္ေျမ အဇိုက္ဘို႔(ဇ္) ၿမိဳ႕ေတာ္

ေႏြဦးရာသီမွာ ခရီးသြားပရိတ္ေတြအတြက္ ယူရုတ္ေျမကိုေျခဆန္႕ဖို႕ စိတ္ကူးေတြဖန္တီးေပးခ်င္ပါတယ္ ။ ဒီတစ္ခါ ေအာ္စရီးယား ႏိုင္ငံ အဇိုက္ဘို႔(ဇ္) ၿမိဳ႕ေတာ္အေၾကာင္း နဲ႕ အဇိုက္ဘို႔(ဇ္) ကိုဘာေၾကာင့္ လည္ပတ္သင့္တယ္ဆိုတာကို ေ၀မ်ွေပးခ်င္ပါတယ္။ အဇိုက္ဘို႔(ဇ္) ရဲ႕ ေနာက္ခံေက်ာရုိးဟာ ဂႏၱဝင္ဆန္ဆန္ ဂီတအေငြ႕အသက္ေတြနဲ႕ ဂုဏ္ယူ၀င့္ ႂကႊားစြာတည္ရွိေနခဲ့တာပါ။ ဒီေနာက္ခံေက်ာရုိးကို အေျခတည္ခဲ့သူကေတာ့ ကမာ ၻေက်ာ္ဂႏၱဝင္ဂီတပညာရွင္ ေဘာ့ဂန္ အမားဒီးယက္(စ္) မိုးဇက္ပါပဲ။ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ အဇိုက္ဘို႔(ဇ္) ၿမိဳ႕ဟာဂီတပညာရွင္ မိုးဇက္ရဲ႕ ေမြရပ္ေျမျဖစ္လို႔ပါပဲ ။   အရင္ဆံုး အဇိုက္ဘို႔(ဇ္) ၿမိဳ႕ေတာ္ အေၾကာင္းကစလိုက္ခ်င္ပါတယ္အဇိုက္ဘို႔(ဇ္) ၿမိဳ႕ေတာ္ဟာ ေအာ္စရီးယား ႏိုင္ငံရဲ႕ အႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ (၄)ၿမိဳ႕မွာပါ၀င္ပါတယ္။အစိမ္းေရာင္ေတာင္တန္းေတြရယ္ ၊ ကဗ်ာဆန္ဆန္ ဥယ်ာဥ္ပန္းၿခံေတြက ခရီးသြားခ်စ္သူေတြကို ဆြဲေဆာင္ေနပါတယ္။ ကမာ ၻေက်ာ္ျပတိုက္ေတြလဲ ဒီၿမိဳ႕ေလးမွာ ရွိပါေသးတယ္။ တစ္ကယ္လို႕ သင္သာဂီတကို…