ေဟာင္ေကာင္မွာ (၃၆) နာရီ

ကမာၻေပၚတြင္ စီးပြားေရး အလွ်င္အျမန္တိုးတက္ေနေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုကို အႏုပညာဆန္ဆန္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ျမင္ေတြ႕ႏိုင္မယ့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုဆီကို ဒီလမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္တို႔ရဲ႕ ခရီးသြားပရိတ္သတ္ႀကီးကို ေခၚသြားခ်င္ပါတယ္။ Hong Kong ရဲ႕ ၿမိဳ႕ျပတိုးတက္မႈဟာ ရပ္တန္႔ဖို႔ မလြယ္ကူေလာက္ေအာင္ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ တိုးတက္ေနပါတယ္။ ၂ဝ၁၅ ႏွစ္အစပိုင္းမွာဘဲ ၿမိဳ႕သစ္ေဒသမ်ားကို စီမံကိန္းနယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ ယေန႔အထိ တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ေနျခင္းဟာ Hong Kong ၿမိဳ႕ရဲ႕ အနာဂတ္ကို အထင္းသား ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ထူးဆန္းသစ္ထားေသာ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမ်ား၊ အႏုပညာရွင္မ်ား၊ ဒီဇိုင္းဖန္တီးရွင္မ်ား စုေဝးရာ အႏုပညာ ျပတိုက္ခန္းမမ်ားအပါအဝင္ အနာဂတ္ရဲ႕ စီးပြားေရး၊ စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ားကို Hong Kong ၿမိဳ႕ေပၚမွာ ေလ့လာေတြ႕ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း Hong Kong ၿမိဳ႕ကို လာေရာက္လည္ပတ္သူ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားမွ ရရွိေသာ…