အိႏၵိယ သမုဒၵရာ အတြင္း က အိမ္မက္ဆန္ဆန္ ကမာၻေလးတစ္ခု Maldives (the Dream Maldives)

Maldives ကြ်န္းမွ ႀကိဳဆိုပါ၏ (Welcome to the Dream Maldives)   ဌာေန ေဒသခံမ်ား ၏ ျဖဴစင္တဲ့ အျပံဳးမ်ား ရယ၊္ သဲလႊလႊေတြရယ္၊ အႏိၵယ သမုဒၵရာအတြက္က ေရေႏြးေႏြးထဲးမွာ ကူးလူးေပ်ာ္ပါးေနတဲ့ ငါေလးေတြရယ္၊ အိမ္မက္အလား မွတ္မွာရေလာက္တဲ့ ရာသီဥတု ရယ္က ေႏြေထြးတဲ့ ေနေရာင္ျခည္နဲ႕ အတူ ေမာ္လဒိုက္ ကၽြန္းစု (the Maldives)  သင့္ကို ေစာင့္ႀကိဳေနမွပါ။   ေရွးေရွးတုန္းက ေတာ့ Maldives ဟာ သေဘာၤပ်က္ ဒုကၡသည္မ်ား  ေရာက္လာႏုိင္တာမုိ႕ လူအေရာက္အေပါက္ နည္းခဲ့ၿပီး၊ အခုအခ်ိန္အထိ မပ်က္စီေသးေသာ  လူတိုင္းကို ေႏြးေႏြးေထြးေထြး ႀကိဳဆုိေနမယ့္ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ နိဗၺဘံုေလပါတဲ့၊   ယခုလအတြက္ေတာ့ခရီးသြား ၀ါသနာ ရွင္မ်ားအတြက္…