ကမာၻ ့အေကာင္းဆံုးေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားစာရင္းကို TripAdvisor မွ ထုတ္ျပန္

ခရီးသြားပရိတ္သတ္ႀကီးရဲ့ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္ေတြအေပၚ အမွီၿပဳၿပီးေတာ့ TripAdvisor မွ ကမာၻ ့အေကာင္းဆံုးေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားစာရင္းကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္းမွာ ခရီးသြားပရိတ္သတ္ေတြရဲ့ေ၀ဖန္သံုးသပ္မႈ အေရအတြက္နဲ ့၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပၚမူတည္ၿပီး စာရင္းျပဳစုထားတာၿဖစ္ပါတယ္။ Emirates Airline ကေတာ့ နံပါတ္ ၁ ေနရာကိုယူသြားပါတယ္။ Singapore Airline ကေတာ့ ဒုတိယေနရာကိုယူထားၿပီးေတာ့ Brazil အေျခစိုက္ Azul Airline ကေတာ့ တတိယေနရာကိုယူထားပါတယ္။ Emirates Airline ကေတာ့ ကမာၻ ့အႀကီးဆံုး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလေၾကာင္းလိုင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး တိုက္ၾကီး ၆ တိုက္ရဲ့ နုိင္ငံ ေပါင္း ၈၃ နိုင္ငံမွာရိွတဲ့ ျမိဳ ့ပါင္း ၁၅၅ ၿမိဳ ့ကိုေၿပးဆြဲေနတာၿဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻ ့ထိပ္သီး ေလေၾကာင္းလိုင္း(၁၀)ခုစာရင္းကိုေတာ့ေအာက္ပါအတိုင္းထုတ္ၿပန္ထားပါတယ္။ TOP 10 AIRLINES…